อะกรีแมพ

ราคาสับปะรด 2562 แนวโน้มดีขึ้นจากปีที่แล้ว ราคาสับปะรด 2562 คาดการณ์ว่า ราคามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาล ได้มีการปฏิรูปภาคการเกษตร ...