ยากันยุง ยากันยุงไฟฟ้า ยากันยุงแบบน้ำ วิธีเลือกใช้ยากันยุง

ยากันยุง เชื่อว่าทุกคนและทุกบ้านจะต้องเคยใช้มาตั้งแต่เด็กๆ เป็นอีกสินค้าที่ติดบ้านไว้ โดยเฉพาะช่วงหน้าฝน ที่ยุง จะแพร่พันธุ์รวดเร็ว ซึ่งยุง เป็นพาหะน้ำโรคร้าย ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออก มาลาเรีย เท้าช้าง ไข้สมองอักเสบ ดังนั้น วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ ยากันยุง กันก่อนนะครับ รวมทั้งจะเลือกใช้อย่างไรให้ปลอดภัย ยากันยุง จะมีอยู่ 2 กลุ่มหลักๆ กลุ่มแรกคือ กลุ่มป้องกัน เมื่อยุงมาเจอกลิ่นหรือสารระเหยพวกนี้จะหนีไป กลุ่มที่ 2 คือ ฆ่าให้ตายเลย เมื่อยุงบินเข้ามาเจอกับสารกลุ่มนี้ จะส่งผลต่อระบบประสาท ทำให้เป็นอัมมพาต และตาย ด้วยเหตุนี้ นักวิทยาศาสตร์ จึงคิดค้นสาร 2 กลุ่มขึ้นมา ถ้าการป้องกันคือ ยากันยุงประเภททา ฉีดพุ่น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมจากสมุนไพร น้ำมันหอมระเหย กลุ่มฆ่า นักวิทยาศาตร์ก็ต้องคิดค้นสารเคมีที่มีผลเฉพาะยุง ไม่มีผลต่อมนุษย์หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพราะฉะนั้น จะมีข่าว ยากันยุงทำให้สุนัขหรือแมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตาย แสดงว่า ยากันยุงที่ใช้มีสารเคมีที่สามารถฆ่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมด้วย ไพรีทรอยด์ (Pyrethroid) เป็นสารเคมีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ได้สารที่ใกล้เคียงกับสารกลุ่มตะไคร้หอม …