วิธีการเก็บน้ำด้วย โคกหนองนาโมเดล

น้ำฝนที่ตกจากฟ้าอาจดูไร้ค่าและสร้างปัญหาในยามที่มีมากเกินไปแต่หากฝนทิ้งช่วงน้ำเพียงน้อยนิดก็มีคุณค่ามหาศาลความ ไม่สมดุลนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการเก็บน้ำการเก็บน้ำ การเก็บน้ำในพื้นที่ โคกหนองนา มี 3 รูปแบบ รูปแบบแรกก็คือเก็บในหนองง่ายที่สุดเลยการเก็บให้น้องคือการที่เราขุดดินให้กลายเป็นหนองแล้วดินน้ำมันเป็นโคก น้ำฝนตกมาเท่าไหร่มันก็จะเก็บอยู่ในลักษณะตรงนั้น การขุดหนองเนี่ยจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง การขุดหนองก็ต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ สมมติ ว่ามีพื้นที่อยู่ 1 ไร่ 1 ไร่เท่ากับ 1600 ตารางเมตร เราก็ต้องไปดูว่าน้ำฝนในพื้นที่นั้นมันตกกี่มิลลิเมตรต่อปีแล้วก็มาคำนวณว่าในปริมาณทั้งปีนี้เราจะเก็บน้ำอย่างไรให้ได้ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์หรือถ้าเราอยากได้ 120% ก็คือไปเก็บจากที่คนอื่นคือที่มันไม่ได้ตกเลยพี่เรานี่แหละแต่ว่าน้ำมันหลากผ่านมาเราก็หาวิธีผันน้ำด้วยการกั้นฝายชะลอน้ำ กั้นยกเหมืองลำเหมืองผันเข้ามาเติมในหนองเราให้ได้นั่นคือหลักๆเพราะฉะนั้นน้ำในหนองคือเก็บน้ำปริมาณที่เยอะ วิธีการเก็บน้ำด้วย โคกหนองนาโมเดล การคำนวณปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ต่อปีทำได้ดังนี้ สิ่งต้องรู้ก่อนคือขนาดพื้นที่และปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ยกตัวอย่างพื้นที่ 1 ไร่หรือก็คือ 1600 ตารางเมตรมีปริมาณฝนตกในพื้นที่ 1, 200 มิลลิเมตรต่อปีดังนั้นใน 1 ปีมีฝนตกในพื้นที่ 1 ไร่นี้ทั้งหมด 1600 ตารางเมตร x 1200 mm = 1920 ลูกบาศก์เมตร การขุดหนองในต้องคำนึงถึงเรื่องการระเหยของน้ำเพราะว่าการระเหยของน้ำในแต่ละวันจะระเหยไปเฉลี่ยวันละ 1 ซม. ถ้าฝนไม่ตกสัก 300 วันนั้นจะหายไป 3 …