โคกหนองนาโมเดล คืออะไร

บรรดาศาตร์ต่างๆในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากปัญญาชนเกิดจากพระหรือเกิดจากเกษตรกรเกิดน้อยนักที่จะเกิดจากคนที่เป็นพระราชา แต่บ้านเราเนี่ยโชคดีเรามีพระราชาที่ออกจากทรงทำแล้วนะยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ ยังเป็นนักสร้างนวัตกรรม ยังเป็นนักเกษตรเป็นผู้เชี่ยวชาญมากมาย มีพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้นในโลกที่ทำสิ่งเหล่านี้ได้มากมายขนาดนี้ ศาตร์ก็คือ องค์ความรู้ที่ถูกพัฒนาถูกทดลองมาแล้วอย่างเป็นระบบเรียกว่า Sci หรือศาตร์ ทดลองทำมา 4 พันกว่าแห่ง ก็เรียกว่าทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีเก่า เก่าก็คือฝนตกลงมาสูบน้ำจากคลองชลประทาน ฝนตกลงมา เก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำ แล้วก็ปล่อยน้ำในคลองชลประทานหรือปล่อยมาจากท่อสูบใส่นาทำนาเสร็จแล้วก็น้ำหมดก็ไปเอาจากคลองชลประทานมาเติมอย่างนี้ ทฤษฎีเก่า ส่วน ทฤษฎีใหม่นั้นนอกจากเขื่อนที่สร้างไว้แล้วควรสร้างเขื่อนขนาดกลาง เช่น เขื่อนป่าสักเนี่ยมีอยู่แล้วท่านก็สร้างไว้ให้แล้วสร้างเพิ่มอ่างห้วยหินขาว จากห้วยหินขาวแนะนำต่อมาที่ชาวบ้านชาวบ้านแทนที่จะรอจากห้วยหินขาวจากอ่างเก็บน้ำป่าสักก็มาทำอ่างของตัวเองไว้ในบ้านใครบ้านมัน ก็จะมีหนองน้ำ มีสระน้ำ มีอ่างน้ำ มีฝาย และก็แล้วแต่ ที่จะเก็บน้ำมันอยู่ที่ตัวเอง และน้ำ นี่คำนวณแล้ว วิธีการเหล่านี้คือที่ใหญ่กว่าเก็บที่ขนาดกลางเก่าเก็บที่บ้านใครบ้านมันก็เก็บรวม 3 ระดับนี้มันจะเก็บน้ำได้มากกว่าเดิมถึง 5 เท่า ชาวบ้านก็ยอมเสียที่นาของตัวเองลงไปสัก 20-30 เปอร์เซ็นต์ ก็จะมีน้ำไว้ประจำบ้านตัวเอง ระบบจัดการแบบนี้ ทรงเรียกมันว่าทฤษฎีใหม่ แล้วก็คุยกันประชุมกันในเครือข่ายชาวบ้านชาวบ้านเห็นป่ะมันต้องใช้ภาษาชาวบ้าน เอ้าขุดหนองไง ไอ้ก็ทำโคกไง โกโก้ก็ปลูกป่าไง ตรงไหนก็มีคลองไส้ไก่ไง ตรงไหนมันระดับมันก็กั้นฝายไง ปั้นคันนาให้มันใหญ่เหมือนคนโบราณ บนหัวคันนาคนโบราณปลูกพริก ปลูกผัก ปลูกกล้วย ปลูกไอ้โน่นไอ้นี่ไว้กินแล้วบนคันนามันสูงใหญ่น้ำหลากมามันก็ไม่ท่วม ไอ้ต้นไม้ปลูกบนคันนามันก็ไม่ตาย …