Latest Posts

การเลี้ยงปลากินพืช

การเลี้ยงปลากินพืช

การเลี้ยงปลากินพืช จะต้องมีการเตรียมหาสถานที่และเตรียมบ่อและน้ำ ดังที่กล่าไว้ในข้างต้นจากนั้น ต้องคัดเลือกพันธุ์ปลาที่จะทำการ ปลากินพืช ที่นิยมเลี้ยงดังต่อไปนี้ การเลี้ยงปลากินพืช ปลานิล (Tilapia ...

การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อคอนกรีต ระบบน้ำหมุนเวียน การเลี้ยงในระบบนี้ได้ผลดีมากกับปลาดุกด้านและบิ๊กอุย ส่วนปลาดุกอุยนั้นได้ผลปานกลาง สำหรับปลาดุกยักษ์ คาดว่าน่าจะได้ผลดีเช่นเดียวกัน ...

อาหารปลา

อาหารปลา

อาหารปลา รู้หรือไม่ว่าต้นทุนการผลิตปลาประมาณ 80 % เป็นค่าอาหาร ดังนั้นวิธีการเลือกและใช้อาหารสำหรับปลาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญและใส่ใจรายละเอียดเป็นพิเศษ ...

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง เนื่องจากปลาแต่ละชนิดสามารถเลี้ยงร่วมกันได้ หรือแม้แต่เลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว เลี้ยงร่วมกับสุกร มาดูกันว่า ...

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากคุณภาพน้ำไม่ดี หรือไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก็จะส่งผลต่อการเลี้ยง การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลาได้ คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม ...

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จำเป็นต้องมีการเตรียมบ่อที่ดี มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาก้นบ่อเน่า ส่งผลให้คุณภาพน้ำในบ่อเลวลง และทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพปลาในที่สุด ...

การเลี้ยงปลา

การเลี้ยงปลา

การเลี้ยงปลา ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลิตโปรตีน อาหารให้มวลมนุษยชาติ โปรตีนจากปลามีคุณค่าทางโภชนะที่สูงเหมาะสมกับทุกเพศและทุกวัย ปัจจุบันปลาที่มีอยู่ในธรรมชาติมีลดน้อยลง ...

ไก่ชนเหลืองหางขาว ราคาตัวละ 20 ล้าน

ไก่ชนเหลืองหางขาว ราคาตัวละ 20 ล้าน

เจ้าหงส์ทอง ไก่ชนเหลืองหางขาว สร้างปรากฎการณ์ เป็นไก่ชนพันธุ์เหลืองหางขาวที่มีราคาแพงที่สุดในประเทศไทย ณ เวลานี้ มีคนมาขอซื้อที่ราคาเพียง 20 ล้านบาท แต่เจ้าของไก่ไม่ขาย โดยให้เหตุผลว่า ...

8 โรคโคเนื้อ ที่สำคัญ

8 โรคโคเนื้อ ที่สำคัญ

โรคโคเนื้อ ที่สำคัญมีอะไรบ้าง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ 8 โรคโคเนื้อ ที่สำคัญ หลักการป้องกันเบื้องต้น อาการ รวมทั้งวิธีการรักษา โรคโคเนื้อ โรคปากเท้าเปื่อย อาการ โรคปากเท้าเปื่อย ...

การผสมพันธุ์โคเนื้อ

การผสมพันธุ์โคเนื้อ

การผสมพันธุ์โคเนื้อ ให้ได้ลูกโค เพื่อนำมาขุน มีหลักวิธีการอย่างไรบ้าง ควรคัดเลือกพ่อแม่โคที่มีลักษณะอย่างไร รวมทั้งการดูแลทั้งเรื่องการคลอด การดูแลลูกโค การผสมพันธุ์โคเนื้อ ...

อาหารโคเนื้อ

อาหารโคเนื้อ

อาหารโคเนื้อ หรือโคขุนในปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งอาหารสำเร็จรูป หัวอาหาร ที่มีบริษัทผลิตอาหารสัตว์มาขายหลายยี่ห้อ อาหารหยาบเช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการขุนโคได้ ...