Search results for: อาหารข้น

โรคโคเนื้อ ที่สำคัญมีอะไรบ้าง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ 8 โรคโคเนื้อ ที่สำคัญ หลักการป้องกันเบื้องต้น อาการ รวมทั้งวิธีการรักษา โรคโคเนื้อ ...

การผสมพันธุ์โคเนื้อ ให้ได้ลูกโค เพื่อนำมาขุน มีหลักวิธีการอย่างไรบ้าง ควรคัดเลือกพ่อแม่โคที่มีลักษณะอย่างไร รวมทั้งการดูแลทั้งเรื่องการคลอด การดูแลลูกโค ...

อาหารโคเนื้อ หรือโคขุนในปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งอาหารสำเร็จรูป หัวอาหาร ที่มีบริษัทผลิตอาหารสัตว์มาขายหลายยี่ห้อ อาหารหยาบเช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง ...

การจัดการโคขุน ก่อนนำโคมาขุน เรามาทราบแหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุนก่อนว่า สามารถหาจากที่ไหนได้บ้าง และควรเลือกโคลักษณะอย่างไร แหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุน ...

บทความแนะนำ

การเลี้ยงโคเนื้อ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงและผลิตโคเนื้อมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการเลี้ยงโคในอดีตของบ้านเรายังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง ...