โรคหลอดลมอักเสบในไก่ Infectious Bronchitis หรือ IB เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่สำคัญในไก่ เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งเชื้อมีความสามารถในการกลายพันธุ์ค่อนข้างสูง ส่งผลให้การควบคุมโรคโดยการทำวัคซีนเป็นไปได้ยาก และไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ถึงแม้ว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นนานกว่า 90 ปีแล้วก็ตาม

การติดต่อและแพร่กระจายของ โรคหลอดลมอักเสบในไก่

มักเกิดจากการสัมผัสไก่ป่วย หรือไก่ป่วยปล่อยเชื้อปะปนมากับอาหาร น้ำ และสิ่งรองนอน หรือติดต่อทางลมหายใจ ในไก่พันธุ์สามารถติดต่อผ่านไข่ได้ และมีการกระจายของเชื้อในฝูงได้อย่างรวดเร็ว

อาการ

การเกิดโรค มักพบในลูกไก่ที่มีอายุน้อยกว่า 4 สัปดาห์ และแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง อาทิ ไอ จาม และหายใจลำบาก หายใจมีเสียงดัง ไก่จะแสดงอาการซึม นอนสุมกัน ฟุบหมอบตามพื้น มีการอักเสบโพรงจมูก

ในไก่ระยะให้ไข่ มักพบอาการอักเสบของรังไข่ และพบความผิดปกติของท่อนำไข่ มีผลต่อการสร้างเมือก และการคงค้างของไข่แดงหรืออาจพบไข่ในช่องท้อง เรียกว่า Internal Layer จากความผิดปกติดังกล่าว ส่งผลให้ฟาร์มมีผลผลิตลดลง จำนวนไข่ผิดรูปมีเพิ่มมากขึ้น พบไข่ซีด ไข่ไม่มีเปลือกและไข่ขาวเป็นน้ำ

บางสายพันธุ์ทำให้เกิดการอักเสบของท่อและเนื้อไต โดยมีการตกค้างยูเรตในท่อไต แล้วแทรกไปตามเนื้อไต อักทั้ง โรคหลอดลมอักเสบติดต่อนี้ บ่อยครั้งพบว่า มีการติดเชื้อร่วมด้วยเช่น E.COLI , Mycoplasma Gallisepticum และ Infectious Laryngotracheitis Virus เป็นต้น

การป้องกันรักษา

สำหรับการป้องกันที่ดีที่สุดคือการจัดการฟาร์มสัตว์เลี้ยง ระบบ Biosecurity ที่ดี การทำวัคซีนสเตรนที่เหมาะสมกับเชื้อที่พบในฟาร์ม ซื้อลูกไก่จากฟาร์มที่เกิดโรค ไม่เลี้ยงไก่หลายอายุในโรงเรือนเดียวกัน

การรักษา ไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผลชัดเจน ควรเสริมวิตามินและอิเล็คโตไลท์ละลายน้ำให้กิน สามารถช่วยให้ไก่ฟื้นจากอาการป่วยได้เร็วขึ้น และควรใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมละลายน้ำให้กิน เพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน หรือหากพบอาการหรือปัญหาดังกล่าวควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดการสูญเสียลงได้

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *