โรคลัมปี สกิน เป็นอีกโรคที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ ต้องรู้ เพื่อจะได้ป้องกันและรักษาให้ท่วงทัน เนื่องจากช่วงนี้เกิดการระบาดกันหลายพื้นที่ มาทำความรู้จักกับโรคนี้กันดีกว่าครับ

โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)

[wpsm_toplist]

โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)

สาเหตุ

โรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) เป็นโรคติดเชื้อในโค-กระบือ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในวงส์ Poxviridae หรือที่รู้จักกันในชื่อ Neethling Virus
โรคนี้เกิดจากความผิดปกติของต่อมน้ำเหลือง ทำให้ต่อมน้ำเหลืองขยายใหญ่ขึ้นและมีลักษณะเป็นตุ่มแข็ง มีสะเก็ด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2–5 ซม.) ที่ผิวหนังและเยื่อเมือก

การติดต่อ

ถูกแมลงดูดเลือดกัด เช่น เห็บ ยุง แมลงวันดูดเลือด เป็นต้น หรือ การสัมผัสโดยตรงจากสะเก็ดแผล น้ำมูก น้ำเชื้อ น้ำลาย

อาการของโรค

โค-กระบือที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ขาบวม และมีตุ่มแข็งทั่วทั้งตัว ส่งผลให้โค-กระบือแสดงอาการอ่อนเพลีย การผลิตน้ำนมลดลง เกิดภาวะแท้ง และบางครั้งอาจเสียชีวิตได้

การป้องกัน

กำจัดแมลง ล้างคอก ฆ่าเชื้อโรค ป้องกันไม่ให้สัตว์โดนแมลงกัด แยกสัตว์ที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ 14 วัน

การรักษา

รักษาตามอาการ หรือคัดทิ้ง เพราะให้ผลผลิตไม่ดีในระยะยาว

หากเกษตรกรสงสัยเมื่อมีสัตว์ป่วย สามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประจำพื้นที่

อ้างอิงข้อมูลจาก

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

ภาพประกอบ

S.T.K Agriculture Farm

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *