โรคนกกระทา ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

โรคนกกระทา คล้ายคลึงกับในไก่ แต่นกกระทามีความต้านทานโรคมากกว่าโรคที่เกิดกับไก่ เท่าที่พบได้แก่ โรคนิวคาสเซิล ฝีดาษ หวัด บิด มาเร็กซ์ เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยหลักการและวิธีการระวังรักษา ไม่ให้แพร่เชื้อเข้ามา ดังนี้
  • ต้องมีการดูแลรักษาสุขภาพตลอดเวลาโดยการตรวจตราฝูงนกและที่ฟักไข่บ่อยๆ
    ถ้าตรวจพบว่ามีนกกระทาตายวันละหลายตัว ผิดปกติ ต้องหาสาเหตุ
    และทำลายนกเหล่านั้นทันทีและทำการกักกันเชื้อโรคในบริเวณนั้น
  • ควรจะซื้อไข่หรือนก จากแหล่งที่แน่ใจว่าปลอดโรคติดต่อต่างๆ
  • สำหรับนกที่มาจากภายนอกควรกักไว้ต่างหากระยะหนึ่งก่อนที่จะนำเข้ามารวมกับนกฝูงใหญ่
  • หน้าโรงเรือนนกกระทา ควรมีน้ำยาฆ่าเชื้อโรคจุ่มเท้า เพราะเชื้อโรคอาจแอบแฝงมากับคน หรือภาชนะต่างๆได้
  • พยายามอย่าให้ นก หนู ต่างๆ จากภายนอก เข้ามาในโรงเรือนนกกระทา
  • จะต้องดำเนินการให้วัคซีน ตามกำหนดเวลา เพื่อป้องกันโรค การรมยาตู้ฟักไข่เพื่อฆ่าเชื้อโรคภายในตู้ฟัก การรมยาใช้ด่างทับทิมผสมกับฟอร์มาลีนซึ่งจะทำปฏิกิริยากันเกิดเป็นแก๊สฟอร์มาลดีไฮน์ปิดฝาตู้ให้พัดลมาหมุนเวียนภายในตู้ประมาณ 20 -30 นาทีแล้วจึงเปิดประตูตู้เพื่อระบายอากาศออกให้หมดกลิ่นแก๊ส

โรคนกกระทา ที่สำคัญๆ

1.โรคนิวคาสเซิล
อาการ ไอ จาม เป็นหวัดมีน้ำมูก ระบบทางเดินหายใจขัด เป็นอัมพาตที่คอ เดินเป็นวงกลม มีจุดเลือดออก
ตามอวัยวะภายใน โดยเฉพาะที่กระเพาะจริง ลำไส้และหลอดลม อัตราการตายสูง ไข่ลด โรคนี้จะระบาดติดต่อได้อย่าง รวดเร็ว
การป้องกัน โดยให้วัคซีนเมื่อนกกระทาอายุ 4 สัปดาห์ หยอดตาหรือหยอดจมูก ใช้เวลา 7 – 14 วัน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ทำซ้ำทุก 3 เดือน วัคซีนฝีดาษและวัคซีนนิวคาสเซิล ครั้งแรกจะทำพร้อมกันทั้ง 2 ชนิดก็ได้
การรักษา ไม่มี จำเป็นต้องมีการจัดการสุขาภิบาลอย่างดี ถ้าเป็นไม่ควรรักษา ควรทำลายซาก เช่น เผ่า หรือฝัง

2.โรคลำไส้อักเสบแบบมีแผลหลุม (ULCERATIVE ENTERITIS) เป็นโรคที่เกิดขึ้นบ่อยๆ และทำความเสียหายแก่การเลี้ยงนกกระทามาก
อาการ เกิดขึ้นเร็วมากนกกระทาที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอาการ ท้องร่วง หนังตาจะปิดลงครึ่งหนึ่ง และไม่กินอาหาร ขนนกจะ ไม่เป็นเงานกจะยกสะโพกสูง นกที่ป่วยเป็นโรคนี้จะมีอัตราการตายร้อยละ 50 -10 เชื้อโรคจะติดต่อไปกับน้ำและอาหาร
ป้องกันและรักษา ยาพวกบาซิทราซิน (BACITRACIN) และยาพวกสเตร็ปโตมัยซิน (STREPTOMYCIN) การป้องกันโรคที่ดี ก็โดยการเลี้ยงบนกรงตาข่าย

3.โรคหวัด, หวัดหน้าบวม
การป้องกัน ให้ระวังเรื่องในสาด และลมโกรก นอกจากนี้ให้รักษาความสะอาดในคอกอย่าปล่อยให้ขี้นกกระทาหมักหมมในถาดไว้นาน ควรขูดทิ้งทุก 2 -3 วัน
การรักษา ให้ยาปฏิชีวนะพวกคอลเตตร้าซัยคลินหรือ อิริโทรมัยซิน ใช้ติดต่อกัน 3 – 5 วัน

4.โรคบิด (COCCIDIOSIS)
การป้องกัน รักษาความสะอาดในคอก และผสมยาป้องกันโรคบิดในอาหารนกกระทาตัวเล็ก (ห้ามผสมลงในอาหารนกกระทาที่โตแล้ว)
การรักษา
– ใช้ยาแอมโพรเลี่ยมผสมอาหาร
– ให้ยาละลายน้ำให้กิน ควรใช้ยาที่ไม่มีผลต่อระบบสืบพันธุ์และรังไข่ เช่น นีโอมัยซิน เป็นต้น

5.โรคฝีดาษ
อาการ ไม่ค่อยรุนแรง แต่จะไม่อ่อนแอ จะเกิดเม็ดตุ่ม คล้ายๆ เนื้องอก กระจายอยู่ทั่วไป ตามพื้นผิวส่วนนอกของร่างกายโดยเฉพาะส่วนที่ไม่มีขน
การป้องกันและรักษา โดยการทำวัคซีนฝีดาษครั้งเดียวเมื่อลูกนกอายุ 20 -25 วัน

6.โรคหลอดลมอักเสบ
อาการ เบื่ออาหาร หายใจขัด น้ำมูกน้ำตาไหล ท้องเสีย พบจุดเลือดออกด้านในของหลอดลม และอาจพบไตอักเสบ โรคนี้ไม่แสดงอาการทางประสาท การไข่จะหยุดชะงัก การสร้างไข่จะผิดปกติ
การป้องกัน ให้วัคซีนป้องกันในช่วงเล็ก
การรักษา โดยใช้ยาปฏิชีวนะ