เบทาโกร รับสมัครงานหลายตำแหน่งประจำฟาร์มสุกรพันธุ์  อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  ตำแหน่งที่เปิดรับ คุณสมบัติ รายละเอียดดังนี้

เบทาโกร ร้อยเอ็ด รับสมัครงาน

1.สัตวบาล 6 อัตรา

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ป.ตรี (สัตวศาสตร์)

2. ช่างเทคนิค 1 อัตรา

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปวส. (สาขาช่างไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างยนต์,หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ ช่างซ่อมบำรุง ช่างซ่อมระบบสาธารณูปโภค ,ช่างติดตั้ง, ช่างควบคุมเครื่องจักรผลิต )

3. พนักงานธุรการ 2 อัตรา

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปวส. (สาขาบัญชี,บริหาร,บุคคล และสาขาที่เกี่ยวข้อง)

4. พนักงานผลิตฟาร์ม 30 อัตรา

คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับ ปวส. (สัตวศาสตร์)

5. พนักงานปฏิบัติฟาร์ม 30 อัตรา

เอกสารประกอบการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร
  • สำเนาวุฒิการศึกษา

สวัสดิการ

  • โบนัส
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิตกลุ่ม
  • ประกันสังคม
  • ที่พักฟรี และอื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ

ติดต่อสมัครงานได้ที่ คุณอรัญญา โทร 080-003-7976

อีเมล์ aranyad@betagro.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *