อาหารไก่ไข่ และการควบคุมน้ำหนักไก่

อาหารไก่ไข่ และการควบคุมน้ำหนักไก่เป็นวิธีการถ่วงดึงให้ไก่ไข่ช้าลง จนกว่าถึงอายุประมาณ 21 – 22 สัปดาห์ เพื่อให้ไก่ได้มีเวลาพัฒนาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงสามารถให้ไข่ฟองโต และไข่ทนทานกว่า การควบคุมอาหารและน้ำหนักไก่จะเริ่มเมื่ออายุ 7 สัปดาห์ขึ้นไป ให้ปฏิบัตตามตารางการเลี้ยงในช่วงไก่รุ่น

พื้นที่ในการเลี้ยงไก่ไข่

พื้นที่เล้า 
-กรงตับ 70-80ตร.นิ้ว/ตัว

ปล่อยฝูง 6 ตัว/ตร.เมตร

ที่ให้อาหาร

-ชนิดราง/ตัว 3 นิ้ว

-ชนิดถัง/100 ตัว 5 ถัง

ที่ให้น้ำ

– ชนิดราง/ตัว 1 นิ้ว

– ชนิดถัง/50ตัว 1 ถัง

รังวางไข่
– 4 ตัว / 1 รังวางไข่ ขนาด 8×12นิ้ว

ข้อพึงปฏิบัติในการควบคุมน้ำหนักไก่

1.ทดสอบน้ำหนักไก่ทุกสัปดาห์โดยสุ่มชั่งไก่ 5 – 10 เปอร์เซนต์
2.ให้อาหารครั้งเดียวในตอนเช้า อย่าแบ่งให้หลายครั้ง
3.ปรับจำนวนอาหารเพิ่มหรือลดตามน้ำหนักไก่ ในกรณีไก่อ้วนเกินไปการไม่เพิ่มปริมาณอาหารให้กินในขณะที่ไก่เติมโตขึ้นทุกวันก็เป็นการจำกัดอาหารอยู่แล้ว
4.ถังอาหารควรมีจำนวนมากพอประมาณ 1 ถัง ต่อไก่ 20 ตัว ในกรณีที่มีไก่โตช้าอ่อนแอให้คัดออกมาดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้เติบโตทันไก่รุ่นเดียวกัน หรืออาจจะคัดทิ้งไปเลยแล้วแต่ผู้เลี้ยงเห็นสมควร

การปฏิบัติเมื่อไก่อายุ 18 สัปดาห์ ถึง เริ่มไข่ ระยะนี้ไก่เริ่มเป็นสาว มีการเปลี่ยนแปลงระบบภายในร่างกาย เพื่อเตรียมตัวให้ผลผลิตไข่ตามธรรมชาติในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าจึงจำเป็นต้องดูแลอย่างดี ดังนี้
1.ปฏิบัติตามหลักการเลี้ยงไก่ไข่อย่างเข้มงวด
2.เริ่มละลายวิตามินให้สัปดาห์ละครั้ง จนไก่อายุ 30 สัปดาห์ เพื่อลดความเครียด และป้องกันการขาดวิตามิน
ในระยะเริ่มไข่
3.ให้ย้ายไก่ขึ้นกรงตับเมื่ออายุ 18 สัปดาห์ ในกรณีขังฝูงให้นำรังไข่เข้ามาเตรียมไว้ เพื่อให้ไก่เคยชิน
4. หลังจากแม่ไก่ไขได้ 5 เปอร์เซนต์ ให้เปลี่ยนเป็นอาหารไก่ไข่สำเร็จรูป
5.หลังจากแม่ไก่ไข่ได้ 20 เปอร์เซนต์ขึ้นไป ให้อาหารเต็มที่จนกระทั่งไก่ไข่สูงสุดแล้วเริ่มลดลง จึงกำหนด
อาหารให้กินตามพันธุ์ไก่
ระยะไก่เริ่มให้ผลผลิตไข่จนถึงให้ไข่สูงสุด ประมาณ 8 สัปดาห์ จะเป็นช่วงที่ไก่มีความเครียดสูงมักจะป่วยง่าย ถ้าอาหาร น้ำ การดูแลไม่พอจะทำให้ไก่โทรมมาก ไข่ไม่ทัน ฟองเล็ก และผลัดขนเร็วกว่าปกติ

การตัดปาก

ประโยชน์ของการตัดปากไก่ไข่

1.ลดปัญหาการจิกกัน ข่มเหงรังแกกัน
2.ไก่ไม่มีจงอยปากเขี่ยเลือกจิกอาหารกิน ทำให้อาหารไม่หกหล่น สูญเสีย และไก่ได้กินสูตรอาหารครบถ้วน
3.ลดการจิกกินไข่และทำให้ไข่แตกร้าว
4.ลดการจิกทึ้งขนกันเองซึ่งทำให้ไก่เครียด
การตัดปาก นิยมทำในช่วงลูกไก่อายุ 7 -21 วัน แล้วแต่สะดวก โดยตัดปากลูกไก่ออกครึ่งหนึ่ง ทั้งปากบนและปากล่าง การตัดปากอาจต้องทำอีกครั้ง ก่อนไก่จะไข่ ถ้าพบว่าจงอยปากยาวเกินไปจนเป็นอันตราย
วิธีลดความเสียหายจากการตัดปาก
1.ก่อนและหลังตัดปากควรให้สารอีเลคโตรไลท์หรือวิตามิน เพื่อลดความเครียดและสูญเสียน้ำหนักจากการถูก
ต้อนจับ
2.ตัดปากไก่ในสภาพที่ไก่แข็งแรงเท่านั้น
3.ตัดปากไก่ในวันและเวลาอากาศเย็น เพื่อช่วยให้เลือดหยุดเร็ว
4.การต้อนจับไก่ควรแบ่งจับทีละน้อยๆ ตัว และคอยเอามือคุ้ยไก่อย่าให้ขี่ทับกัน มิฉะนั้นไก่จะทับกันตาย
5.เวลาตัดปากให้ทำซ้ำๆ จี้รอยตัดจนเห็นว่าเลือดหยุดเสียก่อน จึงปล่อยไก่ ป้องกันการตายจากเสียเลือดมาก
6.หลังการตัดปาก ตรวจดูน้ำและอาหารต้องเติมให้มากพอเพื่อให้ไก่กินได้อย่างสะดวก

การแก้ปัญหาไข่บุบ แตกร้าว

ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยฝูง มักจะมีปัญหาการจิกกินไข่เกิดขึ้นเสมอโดยสังเกตได้จากการที่ไก่จะบินไล่ตามกันเป็นกลุ่มๆ เพื่อแย่งกินเปลือกไข่ที่แตกแล้ว วิธีการลดปัญหาให้ปฏิบัติดังนี้
1.รังไข่ไม่ควรใหญ่เกินไป ขนาดที่พอเหมาะคือ 8 x 12 นิ้วฟุต เพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ลงไปไข่ในช่องเดียวกัน
หลายตัว
2.รังไข่ควรใส่ฟางหรือแกลบให้มากพอ
3.หมั่นเก็บไข่อย่างน้อยวันละ 4 ครั้ง
4.ตัดปากไก่ให้สั้นพอเหมาะ

5.ผสมเปลือกหอยครึ่งกิโลกรัมต่ออาหาร 100 กิโลกรัม เป็นประจำเพื่อเสริมให้เปลือกไข่หนาขึ้น

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *