อาหารปลา

อาหารปลา รู้หรือไม่ว่าต้นทุนการผลิตปลาประมาณ 80 % เป็นค่าอาหาร ดังนั้นวิธีการเลือกและใช้อาหารสำหรับปลาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญและใส่ใจรายละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงให้ได้มากที่สุด

ประเภทของ อาหารปลา

 1. อาหารสด ได้แก่ ไส้ไก่ ปลาสด เป็นต้น
 2. อาหารสำเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ำ

การเลือกใช้อาหารปลา

คุณภาพของอาหารควรได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก ซึ่งวัดได้จากอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อของอาหารนั้นๆ ดังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้อาหารสัตว์จึงควรเป็นราคาอาหารสัตว์ต่อน้ำหนักปลาที่จับได้ เป็นหลัก

FCR ปลา (อัตราแลกเนื้อ) = (นน.อาหารที่ใช้ (กก.))/(นน.ปลาที่จับได้ (กก.))

ตัวอย่างเปรียบเทียบ

ชนิดอาหารราคาอาหารต่อ กก.อัตราแลกเนื้อต้นทุนค่าอาหาร ต่อ นน.
ปลา 1 กก.
14.501.2017.40
13.501.4018.90

จะเห็นได้ว่า ต้นทุนค่าอาหารต่อปลา 1 กก. ของอาหาร ก. ต่ำกว่าอาหาร ข. อยู่ 1.50 บาท ดังนั้นจึงควรเลือกใช้อาหาร ก. นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ ที่ควรใช้เสริมในการตัดสินใจได้แก่การ คัดเลือกวัตถุดิบ เทคโนโลยี ลักษณะของอาหารสัตว์

การให้อาหารปลาในบ่อดิน และบ่อคอนกรีต

 1. วันที่ลงลูกปลา เราจะยังไม่ให้อาหาร แต่จะเริ่มในวันถัดไป
 • ในช่วงอาทิตย์แรกผสมอาหารกับน้ำ แล้วนวดจนเหนียวปั้นเป็นก้อนได้ ใส่ถาดหรือกระบะไม้ แช่ในน้ำให้สูงจากพื้นบ่อ 15 -20 เซนติเมตร
 • ในช่วงอาทิตย์ของการปล่อย ให้อาหารวันละ 2 -3 ครั้ง (ประมาณ 10 -15 % ของน.น.ตัว /วัน) โดยมื้อเช้าและมื้อเย็น ให้มากกว่ามื้อกลางวัน ปริมาณอาหารที่ให้แต่ละครั้งจะต้องให้ปลากินหมดภายใน 30 -60 นาที
 1. อาทิตย์ที่ 2 หลังจากปล่อยปลา
 • ให้ผสมอาหารปลาจนนิ่มเข้าด้วยกันปั้นเป็นก้อนร่วมกับการฝึกให้กินอาหารเม็ดลอยน้ำ
 • ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง (ประมาณ 6 -8 %ของน.น.ตัว / วัน ) เช้าและเย็นปริมาณอาหารที่ให้แต่ละครั้ง จะต้องให้ปลากินหมดภายใน 30 -60 นาที
 1. อาทิตย์ที่ 3 หลังปล่อยปลา – 1 เดือน
 • หว่านอาหารให้กระจายทั่วบ่อ
 • ให้วันละ 2 ครั้ง (ประมาณ 4 -6 %ของน.น.ตัว /วัน) เช้าและเย็น โดยกะให้ปลา กินหมด ภายใน 30 นาที
 1. ตั้งแต่ 1 เดือน – 2.5 เดือน
 • สำหรับการเลี้ยงในบ่อดินควรเริ่มฝึกให้ปลากินอาหารเป็นที่ โดยมีหลักไม้ปักไว้ตรงจุดที่จะให้อาหารเป็นประจำ และเคาะหลักไม้ทุกครั้งเมื่อมีการให้อาหารปลา อาจใช้กรอบไม้ไผ่สี่เหลี่ยมยึดให้ลอยไว้ ในบ่อ และโยนอาหารลงในกรอบไม้ เพื่อความสะดวกในการเก็บอาหารที่เหลือ
 • ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง (ประมาณ 3.2- 4 % ของนน.ตัว / วัน ) เช้าและเย็นโดยให้ปริมาณที่สามารถกินหมดภายใน 30 นาที
 1. ตั้งแต่ 2.5 เดือน – ส่งตลาด
 • เปลี่ยนอาหารเป็นปลาดุกใหญ่
 • ให้วันละ 2 ครั้ง (ประมาณ 3 -3.2 % ของน.น.ตัว / วัน เช้าและเย็น ให้ในปริมาณที่กินหมดภายใน 30 นาที
 1. ให้สังเกตการกินอาหารของปลาด้วย ถ้าหากพบปลากินอาหารหมดช้ากว่าปกติควรหาสาเหตุ แล้วรีบแก้ไขทันที
 2. สำหรับการเลี้ยงในบ่อคอนกรีต หลังการให้อาหาร เมื่อเห็นว่าปลาเลิกกินแล้วควรปล่อยน้ำทิ้ง เพื่อไล่เศษอาหารที่เหลือออกทุกครั้ง
 3. ควรทำการปรับเปลี่ยนอาหารทุกๆ 5 -7 วัน
 4. ในการเปลี่ยนอาหารแต่ละครั้งควรจะค่อยๆเปลี่ยนทีละน้อย โดยผสมอาหารทั้ง 2 เบอร์ เข้าด้วยกันในอัตราส่วนลดหลั่นลงไปเรื่อยๆ