ข่าวดีครับ อบรมฟรี ช่องทางการขายสินค้าเกษตรออนไลน์ จัดโดย คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้วครับ การอบรมครั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกร ได้เรียนรู้ช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ เช่น Facebook กลยุทธิ์การทำ Content เรียนรู้การถ่ายภาพ และการทำคลิปวิดีโอสั้นๆ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. 2563 8.30-17.00 น. ท่านที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ลิงค์ https://goo.gl/WHWpgS

รายละเอียด โครงการบริการวิชาการ สินค้าเกษตรออนไลน์ปีที่ 2 วันที่14-15 มีนาคม 2563

ช่องทางการขายสินค้าเกษตรออนไลน์

ช่องทางการขายสินค้าเกษตรออนไลน์

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563

8.30 – 9.00 น.
-ลงทะเบียน และ เปิดการอบรม
9.00 – 12.00 น.
-บรรยายหัวข้อ รู้จักช่องทางการทำการตลาด บน Facebook
-บรรยายหัวข้อ สร้าง Facebook Page ให้มีประสิทธิภาพ
-บรรยายหัวข้อ เรียนรู้ฟังก์ชันของ Facebook Page ส าหรับธุรกิจออนไลน์
12.00 – 13.00 น.
-พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
-บรรยายหัวข้อ เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดด้วยคอนเทนต์ (Content Marketing)
-บรรยายหัวข้อ เรียนรู้การวางแผนคอนเทนต์(Content Planning)
-บรรยายหัวข้อ เรียนรู้การเขียนโพสต์อย่างมีประสิทธิภาพ

วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2563

9.00 – 12.00 น.
– เรียนรู้การถ่ายภาพ
– เรียนรู้การถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ถ่ายภาพ
– เรียนรู้การตกแต่งภาพด้วยแอปในสมาร์ทโฟน
12.00 – 13.00 น.
-พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
-กรณีศึกษาสินค้าเกษตรออนไลน์
14.00 – 16.00 น.
-สร้างคลิปวิดีโอรีวิวสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน
16.00 – 16.30 น.
-พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตร
หมายเหตุ: ในระหว่างการอบรมมีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *