อบรมการเพาะเห็ดฟรี 2563

อบรมการเพาะเห็ดฟรี 2563
อบรมการเพาะเห็ดฟรี 2563

อบรมการเพาะเห็ดฟรี 2563 โครงการ“การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ” 26-27 มีนาคม 2563 จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

ในระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ อบรมการเพาะเห็ดฟรี 2563 ของคุณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล

เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเพาะเห็ดบดในถุงพลาสติกโดยการบรรยายรวมทั้งการฝึกปฏิบัติในขั้นตอนต่างๆของการเพาะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทรศัพท์ 089-1890622 โทรสาร 0-4528-8373
หมดเขตรับสมัครในวันที่ 23 มีนาคม 2563
**รับจำนวน 30 คน**