วิธีปล่อยลูกปลา

วิธีปล่อยลูกปลา ลงบ่อเลี้ยง

วิธีปล่อยลูกปลา เมื่อลำเลียงลูกปลามาถึงบ่อแล้วควรตรวจสอบจำนวนลูกปลาที่จะปล่อยอีกครั้งหนึ่งการปล่อยลูกปลาควรปล่อยในตอนเช้าตรู่เมื่อเริ่มมีแดดเพราะน้ำจะยังไม่ร้อนและในบ่อเริ่มมีออกซิเจน ไม่ควรปล่อยตอนแดดจัด เพราะอุณหภูมิของน้ำจะสูง ในตอนเย็นก็สามารถปล่อยได้ เมื่อน้ำเริ่มเย็นลงไปถึงตอนค่ำ แต่ไม่ควรปล่อยระหว่างเที่ยงคืนถึงเช้า เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ออกซิเจนในน้ำต่ำสุดโดยเฉพาะบ่อที่ใสปุ๋ย นอกจากจี้ควรทำร่มเงาไว้ในบ่อให้ลูกปลาได้เป็นที่อาศัยหลบแดดด้วย ก่อนปล่อยลูกปลาควรนำถุงปลาไปปล่อยไว้ในบ่อที่จะปล่อยอย่างน้อย 20 นาที ก่อนปล่อยควรใช้มือทดสอบดูก่อนว่า อุณหภูมิของน้ำในถุง กับน้ำในบ่อเท่ากันแล้วหรือยัง จากนั้นเปิดให้น้ำบ่อเข้าไปในถุงครึ่งต่อครึ่ง ปล่อยให้ลูกปลาปรับตัวสักอึดใจ แล้วรวบปากถุงจุ่มลงในบ่อแล้วจึงยกก้นถุงขึ้น อย่ายกถุงขึ้นเทเหนือน้ำ เพราะลูกปลาจะติดค้างในถุง

หมายเหตุ

 1. การเลี้ยงปลาจีน (ซ่ง , เล่ง ,เฉา) มักเลี้ยงร่วมกับปลาชนิดอื่น เพื่อทำหน้าที่ในการกำจัดเศษอาหารและทำความสะอาดบ่อ
 2. ความหนาแน่นในการปล่อยปลาขึ้นกับขนาดปลาที่ปล่อย ความลึกของบ่อ ความอุดมสมบูรณ์ของบ่อ และความชำนาญของผู้เลี้ยง

การเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกัน

 1. การเลี้ยงปลากินพืชร่วมกับปลากินพืช
 • บ่อขนาด 2 -5 ไร่ ปล่อยปลานิล : ปลาซ่ง : ปลาตะเพียนขาว : ปลายี่สก : ปลานวลจันทร์เทศในอัตราส่วน 4       :1 : 1 : 2 : 2
 • ปลาไนรวมกับปลาสลิด โดยปล่อยปลาไน 1,000 ตัวและปลาสลิด 4,800 ตัว/ไร่
 • ปลาสวายรวมกับปลาตะเพียนขาว โดยปล่อยปลาในอัตรา 2 และ 6 ตัว ต่อตารางเมตร
 • ปลาสวายรวมกับปลาไน โดยปล่อยปลาในอัตราชนิดละ 2 ตัว ต่อตารางเมตร
 1. การเลี้ยงปลากินเนื้อร่วมกับปลากินพืช

บ่อขนาด 1 ไร่ ปล่อย

 • ปลาตะเพียนขาว 1,000 – 1,500 ตัว
 • ปลานิล 800 ตัว
 • ปลาไน 300 ตัว
 • ปลายี่สกเทศ 100 ตัว
 • ปลาช่อนประมาณ  10 -20 ตัว