ราคาสับปะรด 2562 แนวโน้มราคาโรงงาน พื้นที่การปลูก

ราคาสับปะรด 2562 แนวโน้มดีขึ้นจากปีที่แล้ว

ราคาสับปะรด 2562 คาดการณ์ว่า ราคามีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาล ได้มีการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยแนะนำให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ฤดูกาลนี้น่าจะเห็นผลชัดเชน คาดว่าปีนี้ สับปะรด จะมีผลผลิตลดลงจากปีก่อนเกือบ 1 แสนตัน ซึ่งแน่นอนว่า จะทำให้ราคาสับปะรดของปี 62 นี้ มีราคาที่ดีขึ้นด้วย

คาดการณ์ราคาสับปะรดโรงงาน ปี 2562

มีเนื้อที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยวทั่วประเทศประมาณ 5.4 แสนไร่ ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 1.8 หมื่นไร่ เนื่องจากเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น แทน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกอยู่แล้ว ก็จะส่งผลให้ผลผลิตรวมทั้งประเทศมีประมาณ 2.2 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปีที่แล้วกว่า 9.5 หมื่นตัน แน่นอนว่า ราคาจะดีขึ้น

แนวทางในการบริหารจัดการสินค้าสับปะรด

กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปี 2560-2569 ด้านการผลิต ส่งเสริม การผลิตตามพื้นที่ อะกรีแมพ โดยแบ่งจังหวัดที่อยู่ในรัศมีรอบกลุ่มโรงงาน 100 กม. ให้ส่งเสริมการปลูกสับปะรดเพื่อส่งเข้าโรงงานแปรรูป ส่วนจังหวัดที่อยู่ห่างจากโรงงาน จะเน้นการปลูกเพื่อบริโภคผลสด แล้วให้ลดการปลูกในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม

ส่วนด้านการแปรรูปนั้น ก็มีการศึกษาวิจัย และมีการนำเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ มาใช้ เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรด ตัวอย่างเช่น อาหารเพื่อสุขภาพ แปรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม รวมถึงเพิ่มมูลค่าจากเศษวัสดุเหลือจากการผลิต พัฒนาสิ่งทอจากใบสับปะรด สารสกัดจากสิ่งแหลใช้ในกระบวนการแปรรูปด้วย

ด้านการตลาดสับปะรด จะมีการขยายตลาดส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ มุสลิม เอเชียตะวันออก ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าบนสื่อออนไลน์มากขึ้น แล้วก็จะมีการรณรงค์ให้คนไทยบริโภคสับปะรด และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ในช่วง เมษายน – มิถุนายน

ประโยชน์ของสับปะรด

ผลสด มีสรรพคุณทางยา มีฤทธิ์ ช่วยขับปัสสาวะ ลดการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ลดบวม ลดอาการท้องผูก แกนสับปะรดก็มีคุณค่าทางอาหาร คือช่วยย่อย ลดการจักเสียด แน่นเฟ้อ ช่วยทำให้ร่างกายสดชื่น

เช็คราคาได้ที่ลิงค์ http://www.oae.go.th/