โคเนื้อ

การเลี้ยง โคเนื้อ ในปัจจุบัน เกษตรกรต้องให้อาหารข้น เพื่อโคจะได้รับโปรตีนและพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากธัญพืชเป็นหลัก แต่มีข้อเสียคือมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตเป็นอย่างมาก

8 โรคโคเนื้อ ที่สำคัญ

โรคโคเนื้อ ที่สำคัญมีอะไรบ้าง วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ 8 โรคโคเนื้อ ที่สำคัญ หลักการป้องกันเบื้องต้น อาการ รวมทั้งวิธีการรักษา โรคโคเนื้อ โรคปากเท้าเปื่อย อาการ โรคปากเท้าเปื่อย เป็นแผลเปื่อยในบริเวณปาก และลุกลามไปที่กีบเกิดการอักเสบ ทำให้โคยืนไม่ได้ และกินอาหารไม่ได้ แผลจะหายภายใน 2 -3 ...

การผสมพันธุ์โคเนื้อ

การผสมพันธุ์โคเนื้อ ให้ได้ลูกโค เพื่อนำมาขุน มีหลักวิธีการอย่างไรบ้าง ควรคัดเลือกพ่อแม่โคที่มีลักษณะอย่างไร รวมทั้งการดูแลทั้งเรื่องการคลอด การดูแลลูกโค การผสมพันธุ์โคเนื้อ โคพ่อแม่พันธุ์นำมาผสมกับโคตัวเมีย ควรมีอายุอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป มีสุขภาพสมบูรณ์และถ้าพ่อโคอายุ 18 -24 เดือน ...

อาหารโคเนื้อ

อาหารโคเนื้อ หรือโคขุนในปัจจุบันมีหลากหลาย ทั้งอาหารสำเร็จรูป หัวอาหาร ที่มีบริษัทผลิตอาหารสัตว์มาขายหลายยี่ห้อ อาหารหยาบเช่น หญ้าสด หญ้าแห้ง หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการขุนโคได้ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับอาหารโคขุนประเภทต่างๆ กัน อาหารโคเนื้อ ประเภทต่างๆ อาหารข้น หมายถึง ...

การจัดการโคขุน

การจัดการโคขุน ก่อนนำโคมาขุน เรามาทราบแหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุนก่อนว่า สามารถหาจากที่ไหนได้บ้าง และควรเลือกโคลักษณะอย่างไร แหล่งที่มาของโคที่จะนำมาขุน ลูกโคนมเพศผู้ ซึ่งเป็นลูกโคที่มักจำหน่ายออกมาจากฟาร์มโคนมหลังคลอด หรืออายุประมาณ 7 วัน ดังนั้นจึงต้องนำมาเลี้ยงด้วยน้ำนมก่อนตัวละประมาณ 200 ...

คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุน

คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุนหลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับพันธุ์โค อายุ ลักษณะที่สำคัญในการคัดเลือกโคที่จะนำมาขุน ขั้นตอนการจัดเตรียมคอกควรมีลักษณะดังนี้ ลักษณะของ คอกโคเนื้อ ที่ดี คอกควรอยู่บนที่ดอนและระบายน้ำได้ดี พื้นที่คอก ควรมีพื้นที่ให้พอเหมาะกับขนาดของตัวโคขุน - โคเล็ก (100 ...

การเลี้ยงโคเนื้อ

การเลี้ยงโคเนื้อ ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงและผลิตโคเนื้อมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นการเลี้ยงโคในอดีตของบ้านเรายังต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเลี้ยง พันธุกรรม  การจัดการฟาร์มให้มีมาตรฐาน เพื่อให้เราสามารถผลิตโคเนื้อให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตามความต้องการของตลาดซึ่งเป็นผลดีต่อเกษตรกรเองด้วย ...

Show next

โคเนื้อ

การผสมอาหารข้นใช้เอง น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้ โดยการเลือกซื้อวัตถุดิบใหม่ที่ราคาถูก นอกจากนี้ การใช้ผลพลอยได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจและโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสม