ปลา
การเลี้ยงปลานิลในกระชัง

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง สำหรับสถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง ได้แก่แม่น้ำ เขื่อน ฝาย ซึ่งมีน้ำตลอดปี น้ำลึกมากกว่า 5 เมตร อากาศถ่ายเทสะดวก อยู่ใกล้บ้านและสาธารณูปโภค สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ใกล้ท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งชุมชน, มีพืชน้ำ สาหร่าย หรือสิ่งสกปรกมาก น้ำไม่หมุนเวียน ...

อาหารปลานิล และการจัดการระหว่างเลี้ยง

อาหารปลานิล แปลงเพศที่ใช้ เป็นอาหารเม็ดชนิดลอยน้ำ มีโปรตีนสูง เหมาะสมกับความต้องการของปลาแต่ละขนาด ปัจจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้อาหารปลา ได้แก่ ระดับโปรตีนในอาหาร  ระดับโปรตีนที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของปลานิลแต่ละช่วงจะแตกต่างกัน ลูกปลาวัยอ่อนและลูกปลานิ้ว ...

การเตรียมลูกปลานิล ก่อนลงกระชัง

การเตรียมลูกปลานิล การเตรียมลูกปลานิล ควรพิจารณาถึงคุณภาพของลูกปลา โดยหาซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เลี้ยงแล้วปลาโตดี ขนาดสม่ำเสมอ ไม่แตกไซส์ ก่อนการขนส่งลูกปลา จะต้องเตรียมปลาให้แข็งแรง โดยให้กินวิตามินซีผสมอาหารปลานิล ประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนลงกระชัง งดให้อาหารลูกปลา 1-2 วัน ก่อนลงกระชัง ...

การเลี้ยงปลานิล

การเลี้ยงปลานิล ในอดีต มักอนุบาลในบ่อเดียวกันกับบ่อเพาะพันธุ์ หลังจากอนุบาลจนลูกปลาโตได้ขนาดตามต้องการแล้วจึงย้ายไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงต่อไป อาหารที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นอาหารธรรมชาติ ซึ่งได้จากการใส่ปุ๋ยคอกและมีการเสริมเศษอาหาร เศษผักบ้างเป็นบางครั้ง นอกจากนั้นยังได้รับจากการกินมูลสัตว์ ...

การเลี้ยงปลาในกระชัง

การเลี้ยงปลาในกระชัง กระชังที่เลี้ยงปลามีรูปร่างหลายแบบ ที่สำคัญ คือ จะต้องมีช่องตาให้น้ำไหลถ่ายเทได้สะดวก และสามารถกักขังปลาที่จะเลี้ยงไว้ได้ด้วย โครงสร้างของกระชังที่เลี้ยงปลาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ โครงร่าง เพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้ ทั่วๆไปมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาจทำด้วยไม้จริง ไม้ไผ่ ...

การเลี้ยงปลากินพืช

การเลี้ยงปลากินพืช จะต้องมีการเตรียมหาสถานที่และเตรียมบ่อและน้ำ ดังที่กล่าไว้ในข้างต้นจากนั้น ต้องคัดเลือกพันธุ์ปลาที่จะทำการ ปลากินพืช ที่นิยมเลี้ยงดังต่อไปนี้ การเลี้ยงปลากินพืช ปลานิล (Tilapia nilotica) มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา  ในบ้านเรานิยมเลี้ยงกันมากเพราะเลี้ยงง่าย ...

การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อคอนกรีต ระบบน้ำหมุนเวียน การเลี้ยงในระบบนี้ได้ผลดีมากกับปลาดุกด้านและบิ๊กอุย ส่วนปลาดุกอุยนั้นได้ผลปานกลาง สำหรับปลาดุกยักษ์ คาดว่าน่าจะได้ผลดีเช่นเดียวกัน การเลี้ยงใช้หลักการเดียวกันกับการเลี้ยงในบ่อดิน การเตรียมบ่อสำหรับ การเลี้ยงปลาดุก สำหรับบ่อใหม่ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ...

อาหารปลา

อาหารปลา รู้หรือไม่ว่าต้นทุนการผลิตปลาประมาณ 80 % เป็นค่าอาหาร ดังนั้นวิธีการเลือกและใช้อาหารสำหรับปลาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญและใส่ใจรายละเอียดเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการเลี้ยงให้ได้มากที่สุด ประเภทของ อาหารปลา อาหารสด ได้แก่ ไส้ไก่ ปลาสด เป็นต้น ...

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง เนื่องจากปลาแต่ละชนิดสามารถเลี้ยงร่วมกันได้ หรือแม้แต่เลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว เลี้ยงร่วมกับสุกร มาดูกันว่า ปลาแต่ละชนิดสามารถเลี้ยงร่วมกับอะไรได้บ้าง ตัวอย่าง การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน การเลี้ยงปลาในนาข้าว ...

วิธีปล่อยลูกปลา

วิธีปล่อยลูกปลา ลงบ่อเลี้ยง วิธีปล่อยลูกปลา เมื่อลำเลียงลูกปลามาถึงบ่อแล้วควรตรวจสอบจำนวนลูกปลาที่จะปล่อยอีกครั้งหนึ่งการปล่อยลูกปลาควรปล่อยในตอนเช้าตรู่เมื่อเริ่มมีแดดเพราะน้ำจะยังไม่ร้อนและในบ่อเริ่มมีออกซิเจน ไม่ควรปล่อยตอนแดดจัด เพราะอุณหภูมิของน้ำจะสูง ในตอนเย็นก็สามารถปล่อยได้ ...

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากคุณภาพน้ำไม่ดี หรือไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก็จะส่งผลต่อการเลี้ยง การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลาได้ คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม อุณหภูมิ 25 32 องศาเซลเซียส ความเป็นกรด – ด่าง (pH)5 -9 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำไม่น้อยกว่า 3 ...

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จำเป็นต้องมีการเตรียมบ่อที่ดี มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาก้นบ่อเน่า ส่งผลให้คุณภาพน้ำในบ่อเลวลง และทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพปลาในที่สุด บ่อปลาดุกที่เลี้ยงมานานหลายๆปี โดยไม่มีการดูแลบ่อที่ดี จะพบปัญหารปลาเป็นโรคบ่อยๆ ยากต่อการแก้ไข การเตรียมบ่อใหม่ ...

Show next