ปลา

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง สำหรับสถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง ได้แก่แม่น้ำ เขื่อน ฝาย ซึ่งมีน้ำตลอดปี น้ำลึกมากกว่า 5 เมตร อากาศถ่ายเทสะดวก อยู่ใกล้บ้านและสาธารณูปโภค สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ...

อาหารปลานิล และการจัดการระหว่างเลี้ยง

อาหารปลานิล และการจัดการระหว่างเลี้ยง

อาหารปลานิล แปลงเพศที่ใช้ เป็นอาหารเม็ดชนิดลอยน้ำ มีโปรตีนสูง เหมาะสมกับความต้องการของปลาแต่ละขนาด ปัจจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการให้อาหารปลา ได้แก่ ระดับโปรตีนในอาหาร  ...

การเตรียมลูกปลานิล ก่อนลงกระชัง

การเตรียมลูกปลานิล ก่อนลงกระชัง

การเตรียมลูกปลานิล การเตรียมลูกปลานิล ควรพิจารณาถึงคุณภาพของลูกปลา โดยหาซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เลี้ยงแล้วปลาโตดี ขนาดสม่ำเสมอ ไม่แตกไซส์ ก่อนการขนส่งลูกปลา จะต้องเตรียมปลาให้แข็งแรง ...

การเลี้ยงปลานิล

การเลี้ยงปลานิล

การเลี้ยงปลานิล ในอดีต มักอนุบาลในบ่อเดียวกันกับบ่อเพาะพันธุ์ หลังจากอนุบาลจนลูกปลาโตได้ขนาดตามต้องการแล้วจึงย้ายไปเลี้ยงในบ่อเลี้ยงต่อไป อาหารที่ใช้เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นอาหารธรรมชาติ ...

การเลี้ยงปลาในกระชัง

การเลี้ยงปลาในกระชัง

การเลี้ยงปลาในกระชัง กระชังที่เลี้ยงปลามีรูปร่างหลายแบบ ที่สำคัญ คือ จะต้องมีช่องตาให้น้ำไหลถ่ายเทได้สะดวก และสามารถกักขังปลาที่จะเลี้ยงไว้ได้ด้วย โครงสร้างของกระชังที่เลี้ยงปลาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ...

การเลี้ยงปลากินพืช

การเลี้ยงปลากินพืช

การเลี้ยงปลากินพืช จะต้องมีการเตรียมหาสถานที่และเตรียมบ่อและน้ำ ดังที่กล่าไว้ในข้างต้นจากนั้น ต้องคัดเลือกพันธุ์ปลาที่จะทำการ ปลากินพืช ที่นิยมเลี้ยงดังต่อไปนี้ การเลี้ยงปลากินพืช ปลานิล (Tilapia ...

การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก

การเลี้ยงปลาดุก ในบ่อคอนกรีต ระบบน้ำหมุนเวียน การเลี้ยงในระบบนี้ได้ผลดีมากกับปลาดุกด้านและบิ๊กอุย ส่วนปลาดุกอุยนั้นได้ผลปานกลาง สำหรับปลาดุกยักษ์ คาดว่าน่าจะได้ผลดีเช่นเดียวกัน ...

อาหารปลา

อาหารปลา

อาหารปลา รู้หรือไม่ว่าต้นทุนการผลิตปลาประมาณ 80 % เป็นค่าอาหาร ดังนั้นวิธีการเลือกและใช้อาหารสำหรับปลาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญและใส่ใจรายละเอียดเป็นพิเศษ ...

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง เนื่องจากปลาแต่ละชนิดสามารถเลี้ยงร่วมกันได้ หรือแม้แต่เลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว เลี้ยงร่วมกับสุกร มาดูกันว่า ...

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม

คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสมก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะหากคุณภาพน้ำไม่ดี หรือไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก็จะส่งผลต่อการเลี้ยง การเจริญเติบโต และอัตราการรอดของปลาได้ คุณภาพน้ำเลี้ยงปลา ที่เหมาะสม ...

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลา เช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน จำเป็นต้องมีการเตรียมบ่อที่ดี มิฉะนั้นอาจเกิดปัญหาก้นบ่อเน่า ส่งผลให้คุณภาพน้ำในบ่อเลวลง และทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพปลาในที่สุด ...