นกกระทา

อาหารนกกระทา

อาหารนกกระทา

อาหารนกกระทา โดยปกติจะเหมือนกับที่ใช้ในอาหารไก่ แต่ขนาดของเม็ดอาหารจะต้องละเอียดกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นก็ให้อาหารเม็ดบี้แตกสำหรับไก่ลูกไก่กระทงได้ ...

โรคนกกระทา ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

โรคนกกระทา ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

โรคนกกระทา คล้ายคลึงกับในไก่ แต่นกกระทามีความต้านทานโรคมากกว่าโรคที่เกิดกับไก่ เท่าที่พบได้แก่ โรคนิวคาสเซิล ฝีดาษ หวัด บิด มาเร็กซ์ เป็นต้น ซึ่งต้องอาศัยหลักการและวิธีการระวังรักษา ...

โรงเรือนนกกระทา และอุปกรณ์ในการเลี้ยง

โรงเรือนนกกระทา และอุปกรณ์ในการเลี้ยง

โรงเรือนนกกระทา ต้องมีอากาศเย็นสบาย สภาพภายในโรงเรือนไม่ทึบและไม่สว่างเกินไป ลักษณะของโรงเรือนจะสร้างเป็นหน้าจั่ว ชั้นเดียวหรือ สองชั้นก็ได้ แต่โรงเรือนหน้าจั่วสองชั้นจะดีกว่า ...

การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงนกกระทา เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร หรือผู้ที่สนใจ เพราะเนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาด เลี้ยงง่าย ไข่นกกระทา สามารถนำไปทำอาหารหรือขนมได้หลากหลายเมนู ...