บทความแนะนำ

คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุน

คอกโคเนื้อ การเตรียมคอกสำหรับโคขุนหลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับพันธุ์โค อายุ ลักษณะที่สำคัญในการคัดเลือกโคที่จะนำมาขุน ขั้นตอนการจัดเตรียมคอกควรมีลักษณะดังนี้

ลักษณะของ คอกโคเนื้อ ที่ดี

  1. คอกควรอยู่บนที่ดอนและระบายน้ำได้ดี
  2. พื้นที่คอก ควรมีพื้นที่ให้พอเหมาะกับขนาดของตัวโคขุน

– โคเล็ก (100 -200 กก.) ควรมีพื้นที่คอก 6 ตารางเมตรต่อตัว

– โคใหญ่ (300 -400 กก.) ควรมีพื้นที่คอก 8 ตารางเมตรต่อตัว

  1. ควรมีหลังคาอย่างน้อย 1 ใน 3 ของพื้นที่คอก
  2. พื้นคอกควรเป็นพื้นคอนกรีตผิวหยาบอาจจะใช้เหล็กหรือไม้กวาดมือเสือครูดผิวหน้าคอนกรีตให้เป็นรอยเพื่อป้องกันโคลื่นล้ม อาจจะใช้แกลบขี้กบหรือฟางรองพื้นหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ก็ได้แล้วแต่ความเหมาสม
  3. กั้นคอกด้วยไม้ไผ่หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่โดยกั้นเป็น 4 แนว ให้แนวบนสุดอยู่เหนือจากพื้นดินประมาณ 150 เซนติเมตร
  4. มีอ่างน้ำดื่มสำหรับโคโดยอาจใช้วงซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตรสุง 40 เซนติเมตร สามารถบรรจุน้ำได้ 200 ลิตร ซึ่งพอเพียงสำหรับโค 6 -8 ตัวกินได้ 1 วัน
  5. รางอาหารควรเป็นรางคอนกรีตและมีพื้นที่อย่างน้อย 20 -24 นิ้วต่อตัว
  6. มุ้ง ใช้ในบริเวณที่มียุงหรือแมลงรบกวนมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ตาอักเสบและพยาธิในตา และป้องกันอาหารหกหล่นทางอ้อมเนื่องจากการส่ายหัวขณะกินอาหาร