การเลี้ยงไก่ไข่ กับข้อควรปฏิบัติทั่วไป

วันนี้เรามีข้อปฏิบัติทั่วไปใน การเลี้ยงไก่ไข่ มาฝากท่านที่มีความสนใจในการเลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในฟาร์มได้ จะมีอะไรบ้าง มาติดตามกันเลย

การเลี้ยงไก่ไข่

1.ดูแลความสะอาดและการถ่ายเทของอากาศภายในโรงเรือน
2.ทำความสะอาดรางน้ำและรางอาหารทุกวัน
3.หมั่นปรับถังอาหารและรางน้ำตามความเจริญเติบโตของไก่
4.การเปลี่ยนอาหารทุกครั้งให้ค่อยๆ เปลี่ยนโดยให้เวลาเปลี่ยนแปลงน้อย 4 วัน
5.ทุกครั้งที่เกิดภาวะเครียดควรละลายยาปฏิชีวนะผสมกับวิตามินให้ไก่กิน
6.ทำการชั่งน้ำหนักของไก่ และควบคุมให้น้ำหนักไก่ได้ตามมาตรฐานของสายพันธุ์นั้นๆ
7.บันทึกประวัติและสถิติการเลี้ยง เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน
8.กำจัดพยาธิภายในและภายนอก (เหา ,ไร) ทันที เมื่อตรวจพบ
9.ตรวจเช็คดูสุขภาพของไก่ทุกวันในกรณีไก่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุให้เผาหรือฝังเสีย
10.คัดไก่ป่วย พิการ อ่อนแอ ไก่ไม่ไข่ ออกทันทีเมื่อตรวจพบ
11.ถังอาหารหมั่นเขย่าบ่อยๆ ถ้าเป็นรางอาหารควรเคาะและเกลี่ยอาหารเพื่อกระตุ้นให้ไก่กิน และอาหารไม่เกาะตามขอบราง ป้องกันอาหารเป็นรา
12.ในฤดูร้อนหรือกรณีไก่กินอาหารน้อยลง ควรเพิ่มหัวอาหารให้พิเศษ 1 -2 กก. ต่ออาหารผสมแล้ว 100 กก. เพื่อให้ไก่ได้รับคุณค่าอาหารพอ
13.กลับหรือเปลี่ยนวัสดุรองพื้นทันทีที่เห็นว่าเปียกแฉะและควรเปลี่ยนวัสดุรองพื้นหลังจากถ่ายพยาธิแล้วในกรณีเลี้ยงแบบปล่อยฝูง
14.หมั่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนก่อนนำไก่ใหม่เข้าและหลังเอาไก่เก่าออก
15.ให้ไก่ไข่ได้รับแสงสว่างเสมอวันละ 16-17 ชั่วโมง
16.การเลี้ยงแบบปล่อยฝูงควรเก็บไข่อย่างน้อยวันละ 4 ครั้งเพื่อลดการเสียหายจากไข่บุบ ไก่จิกกินไข่
17.ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์มเด็ดขาด นอกจากำได้มีการฆ่าเชื้อแล้ว
18.กำหนดตารางวันที่ต้องทำวัคซีนป้องกันโรคไว้ล่วงหน้าทุกครั้ง ป้องกันการลืม
19.เมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น อันจะทำให้เกิดการเสียหายต้องรีบหาสาเหตุและแก้ไขทันที อย่ารอจนสายเกินแก้
20.กำจัดและป้องกัน ความเครียด ที่จะเกิดแก่ไก่อันจะนำมาซึ่งความเสียหายทั้งทางตรงและโดยทางอ้อม