การเลี้ยงปลาในกระชัง

การเลี้ยงปลาในกระชัง
การเลี้ยงปลาในกระชัง

กระชังน้ำสำหรับเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ กระชังสำเร็จรูป จัดส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง

การเลี้ยงปลาในกระชัง กระชังที่เลี้ยงปลามีรูปร่างหลายแบบ ที่สำคัญ คือ จะต้องมีช่องตาให้น้ำไหลถ่ายเทได้สะดวก และสามารถกักขังปลาที่จะเลี้ยงไว้ได้ด้วย โครงสร้างของกระชังที่เลี้ยงปลาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

 1. โครงร่าง เพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้ ทั่วๆไปมักเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาจทำด้วยไม้จริง ไม้ไผ่ หรือท่อน้ำ พีวีซี.
 2. ตัวกระชัง เป็นส่วนที่รองรับและกักขังปลาที่เลี้ยง วัตถุที่ใช้ควรเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ ไม้เนื้อแข็ง หรือวัสดุที่ใช้เป็นเนื้ออวนจำพวกไนลอน โพลีเอททีลีนพลาสติกซึ่งมีช่องตาขนาดต่างๆ เหมาะสมที่ใช้ในการเพาะ อนุบาล และเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ได้ตามความเหมาะสม
 3. ทุ่นลอย เป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังลอยน้ำอยู่ได้ สามารถรับน้ำหนักของตัวกระชังและผู้เลี้ยงปลาที่ลงไปปฏิบัติงานได้

การเลี้ยงปลาในกระชัง ชนิดของกระชัง

 1. กระชังไม่ไผ่ อายุการใช้งานประมาณ 2 -3 ปี ขนาดที่นิยม 25 เมตร การสร้างอาจใช้วิธีสานคล้ายชะลอม หรือใช้ตะปูตอกยึดราคาถูก อายุใช้งานประมาณ 1 -2 ปี กระชังแบบนี้ มีข้อเสียคือ ผนังไม่เรียบ กระแสน้ำไหลถ่ายเทไม่สะดวก เศษอาหารเหลือตกค้างตามก้นกระชังและทำความสะอาดกระชังได้ยาก
 2. กระชังไม้เนื้อแข็ง เหมาะสำหรับผู้ที่มีทุนมาก และเลี้ยงปลาที่มีราคาแพง กระชังที่ประกอบด้วยไม้เนื้ออ่อนมีอายุการใช้งานประมาณ 5-6 ปี กระชังที่ประกอบด้วยไม้เนื้อแข็งมีอายุการใช้งานประมาณ 8 -10 ปี ขนาดของกระชังที่นิยมใช้มี 3 ขนาด ได้แก่

ขนาด 2.5×8 เมตร ลึก 1.5 เมตร ขนาด 2.5×5 เมตร ลึก 1.5 เมตร และขนาด 2.5 x3 เมตร กระชังดังกล่าวใช้ลำไม้ไผ่หัวละ 25 ลำ เป็นลูกบวบ

 1. กระชังอวน เป็นกระชังที่ทำด้วยเนื้ออวนไนลอนหรือโพลีเอททีลีนต้องเป็นเนื้ออวนประเภทไม่มีปม เนื่องจากไม่ทำให้ปลาบอบช้ำและบาดเจ็บ กระชังอวนนี้นิยมใช้เลี้ยงปลาน้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งทะเล อายุการใช้งาน 2 ถึง 3 ปี กระชังอวนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
 • กระชังอวนผูกติดกับหลัก เหมาะสำหรับเลี้ยงปลาในบริเวณชายฝั่งเขตน้ำตื้นที่มีระดับน้ำขึ้นลงแตกต่างไม่เกิน 1.5 เมตร การติดตั้งกระชังต้องใช้เชือกผูกยึดมุมกระชังทั้งด้านบนและด้านล่าง มัดให้ติดกับเสาไม้ที่ปักแน่นอยู่ในน้ำ ขนาดกระชังและขนาดอวนขึ้นอยู่กับจำนวนและขนาดของปลาที่ปล่อยลงเลี้ยง
 • กระชังมุ้งไนล่อน ขนาด 1x2x1เมตร ช่องตาอวนขนาด 0.2 ซ.ม. ใช้สำหรับอนุบาบลูกปลา
 • กระชังขนาด 2x4x2เมตร เนื้ออวนเป็นชนิดโพลีเอททีลีน เบอร์ 6 ช่องตา ขนาด 1.5 ซม. ใช้สำหรับเลี้ยงปลาขนาดรุ่น
 • กระชังขนาด 5 เมตร หรือ 10x5x2.5 เมตร เนื้ออวนเป็นชนิดโพลีเอททีลีนเบอร์15 หรือ 16 ช่องตาขนาด 5 -7.5 ซม. ใช้สำหรับเลี้ยงลูกปลาขนาดประมาณ 10 ซม.
 • กระชังอวนลอย เป็นกระชังที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลาบริเวณชายฝั่งน้ำลึกที่มีระดับน้ำขึ้นลงแตกต่างมากกว่า 2 เมตร กระชังดังกล่าวประกอบด้วย
 • โครงร่างอาจประกอบด้วย ไม้ ไม้ไผ่ หรือท่อเหล็กชุบเป็นกรอบปากกระชัง สำหรับแขวนลอยกระชัง และใช้เป็นทางเดินเวลาปฏิบัติงานบนกระชัง
 • ทุ่นลอย ได้แก่ สไตโลโฟม ถังน้ำมัน ถังพลาสติก หรือไม้ไผ่มัดเป็นแพ
 • ตัวกระชัง ทำด้วยเนื้ออวนไนล่อน หรือโพลีเอททีลีน มี 3 ขนาด ด้วยกันคือ
  1. 12 เมตร ช่องตาอวน 2/8 นิ้ว ใช้สำหรับอนุบาบลูกปลาขนาด 2.5 ซม.
  2. 5x5x2 เมตร ช่องตาอวน 6/8 นิ้ว ใช้สำหรับเลี้ยงปลาวัยรุ่นขนาด 10 ซม.
  3. 5x5x2 เมตร ช่องตาอวน 4 ซม. สำหรับเลี้ยงปลาใหญ่ขนาดตั้งแต่ 20 ซม. ขึ้นไป