การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรนิยมเลี้ยง เนื่องจากปลาแต่ละชนิดสามารถเลี้ยงร่วมกันได้ หรือแม้แต่เลี้ยงร่วมกับสัตว์ชนิดอื่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว เลี้ยงร่วมกับสุกร มาดูกันว่า ปลาแต่ละชนิดสามารถเลี้ยงร่วมกับอะไรได้บ้าง

ตัวอย่าง การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน

  1. การเลี้ยงปลาในนาข้าว การปล่อยปลาในนาข้าว
  • ปลาหมอเทศ        ขนาด 1 -3 เซนติเมตร       จำนวน 1,000 – 1,500 ตัว/ไร่
  • ปลานิล  ขนาด 4 -5 เซนติเมตร       จำนวน 500 – 1,200 ตัว/ไร่
  • ปลาไน   ขนาด 5 -6 เซนติเมตร       จำนวน 500 – 600 ตัว/ไร่
  • ปลาไน : ปลานิล : ปลาตะเพียน     (ปล่อยปลารวมกัน 400 –800ตัว) อัตราส่วน  4     :     2        :     2
  1. การเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงสัตว์
  • การเลี้ยงปลานิลร่วมกับสุกร โดยปล่อยปลานิลในอัตรา 1,600 ตัว/ไร่ เลี้ยงสุกร 7 – 10 ตัว
  • การเลี้ยงปลาสวายร่วมกับสุกร โดยปล่อยปลาสวายในอัตรา 1,000 ตัว/ไร่ เลี้ยงสุกร 10 ตัว
  • การเลี้ยงปลานิลร่วมกับไก่ โดยปล่อยปลานิลขนาดยาว  3 -4 นิ้ว ในอัตรา 10,000 ตัว/ไร่ เลี้ยงในบ่อขนาด 3 ไร่ เลี้ยงไก่ตอน 2 รุ่นๆละ 1,000 ตัว
  • การเลี้ยงปลาหลายชนิดรวมกันร่วมกับการเลี้ยงเป็ด บ่อขนาด 2 ไร่ ปล่อยปลาในอัตรา 1,500 ตัว/ไร่ ปลานิล 65% ปลาซ่ง 10% ปลายี่สกเทศ 10 %  ปลาไน 5% และปลานวลจันทร์เทศ 10 % เลี้ยงเป็ดไข่ 150 ตัว

3.การเลี้ยงปลาดุก

จะต้องมีการจัดหาสถานที่ และการเตรียมบ่อน้ำ และน้ำตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น จากนั้นก็มาคัดเลือก พันธุ์สำหรับเลี้ยงปลาดุกที่นิยมเลี้ยงกันมีอยู่ 4 พันธุ์ คือ ปลาดุกด้าน ปลาดุกอุย ปลาดุกรัสเซีย ปลาดุกบิ๊กอุย

ปลาดุกเป็นปลาที่อยู่ในสกุล Clariidae ลักษณะโดยทั่วไป เป็นปลาที่ไม่มีเกล็ด ตัวยาวเรียวครีบหลังยาวไม่มีกระโดง ครีบท้องยาวเกือบถึงโคนหาง มีอวัยวะช่วยในการหายใจ ซึ่งช่วยให้ปลาดุกมีความอดทน สามารถอยู่พ้นน้ำได้นานๆ ขนาดนัยน์ตาของปลาดุกจะเล็ก มีหนวด 4 คู่ ซึ่งสามารถรับความรู้สึกได้ดี ฉะนั้นปลาดุกจึงใช้หนวดมากกว่าใช้ตา เมื่อหาอาหารตามพื้นหน้าดิน โดยปกติแล้วปลาดุกมีนิสัยว่องไว ชอบกินอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ แต่ถ้านำมาเลี้ยงในบ่อ อาจให้อาหารจำพวกพืช และสามารถฝึกนิสัยให้ปลาดุกขึ้นมากินอาหารบริเวณผิวน้ำได้