การเลี้ยงปลานิลในกระชัง

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง
การเลี้ยงปลานิลในกระชัง

กระชังน้ำสำหรับเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ กระชังสำเร็จรูป จัดส่งฟรี เก็บเงินปลายทาง

การเลี้ยงปลานิลในกระชัง สำหรับสถานที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง ได้แก่แม่น้ำ เขื่อน ฝาย ซึ่งมีน้ำตลอดปี น้ำลึกมากกว่า 5 เมตร อากาศถ่ายเทสะดวก อยู่ใกล้บ้านและสาธารณูปโภค สถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น ใกล้ท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือแหล่งชุมชน, มีพืชน้ำ สาหร่าย หรือสิ่งสกปรกมาก น้ำไม่หมุนเวียน และการระบายอากาศไม่ดี

ข้อดีของ การเลี้ยงปลานิลในกระชัง

 1. กระชังทำง่าย และราคาถูก
 2. ดูแล และจัดการง่าน ทั้งการดูแลสุขภาพและการให้อาหาร
 3. ปลาโตเร็ว
 4. ผลผลิตต่อพื้นที่สูง และเก็บผลผลิตง่าย

ขนาดกระชังและการวางกระชัง

ขนาดกระชังที่นิยมคือ       5x5x2.5 , 4x4x2.5

การวางกระชัง

 • ก้นกระชังต้องห่างจากพื้นดินมากกว่า 1 เมตร
 • แต่ละกระชัง ควรวางห่างกันอย่างน้อย 50 เซนติเมตร
 • หลังจากจัดวางกระชังเรียบร้อยแล้ว ควรมีระดับน้ำสำหรับให้ปลาอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
 • ไม่ควรวางกระชังเป็นกลุ่มติดกันมากกว่า 5 กระชัง

ขนาดปลาและอัตราการปล่อย

ขนาดปลาที่ปล่อยคือ ปลาน้ำหนัก 20 -40 กรัม หรือความยาวประมาณ  8-11 ซม. อัตราการปล่อย 2,000 -3,000 ตัว ทั้งนี้ขึ้นกับฤดูกาล , ขนาดปลาที่ปล่อย , ขนาดกระชัง ,ปริมาณและคุณภาพน้ำ และความชำนาญของผู้เลี้ยง

อาหารและการให้อาหาร

การให้อาหาร

 1. เดือนที่ 1 ให้อาหารปลาวันละ 3 ครั้ง (ประมาณ 3 -4 % ของน.น.ตัว /วัน)
 2. เดือน 2 เปลี่ยนมาให้อาหารวันละ 2 ครั้ง (ประมาณ 2.5 – 3 %ของน.น.ตัว/วัน)
 3. เดือนที่ 3 – ส่งตลาด ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง (ประมาณ 2 % ของน.น.ตัว/ วัน )  (ในการเลี้ยงปลาจำนวน 2,000 – 3,000 ตัว)

** ให้ในปริมาณที่กินหมดภายใน 30 นาที

ระยะเวลาเลี้ยงและผลผลิต

 • ใช้ระยะเวลาเลี้ยงประมาณ 90 วัน ได้ปลาขนาด 2 ตัวต่อกิโลกรัม ผลผลิตต่อกระชัง 800 – 1,000 กิโลรัม

สิ่งที่ควรทราบก่อนเริ่มต้นเลี้ยงปลา

 1. ระดับน้ำขึ้นน้ำลงของแหล่งน้ำในรอบปี
 2. ช่วงฤดูน้ำหลากหรือฤดูฝนจะเริ่มเมื่อใด
 3. ทิศทางลมในรอบปี
 4. ความหนาแน่นของพืชน้ำ และสาหร่ายในแหล่งน้ำ

ปัญหาปลาตายในระหว่างการเลี้ยงเกิดจาก

 1. อากาศร้อน ทำให้น้ำที่ผิวน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่าใต้น้ำ ปลาจะช็อคตาย เพราะปรับอุณหภูมิ ไม่ทัน เวลาขึ้นกินอาหาร
 2. ช่วงฝนต้นฤดูจะมีการชะล้างพัดพาตะกอนสิ่งสกปรกและสารพิษต่างๆ จากบนบกสู่แหล่งน้ำ
 3. ปลาขาดออกซิเจนเป็นปัญหามากในแหล่งน้ำ ที่มีพืชน้ำมาก และเลี้ยงปลาหนาแน่นเกินไป การผูกกระชังติดกันมากกว่า 5 กระชัง

การป้องกันและแก้ไข

 1. ติดตามและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่เสมอ
 2. ควรมีอุปกรณ์เพิ่มออกซิเจนในน้ำเช่น เครื่องให้อากาศเครื่องตีน้ำเพื่อใช้ช่วงที่มีปัญหาการขาดออกซิเจน
 3. หลีกเลี่ยงการเลี้ยงปลาในช่วงวิกฤติของรอบปี
 4. มีโปรแกรมการเสริมวิตามินแร่ธาตุ และใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันและรักษาอาการปลาป่วยหรือตายเป็นระยะๆ