การเลี้ยงปลากินพืช

การเลี้ยงปลากินพืช จะต้องมีการเตรียมหาสถานที่และเตรียมบ่อและน้ำ ดังที่กล่าไว้ในข้างต้นจากนั้น ต้องคัดเลือกพันธุ์ปลาที่จะทำการ ปลากินพืช ที่นิยมเลี้ยงดังต่อไปนี้

การเลี้ยงปลากินพืช

ปลานิล (Tilapia nilotica) มีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแอฟริกา  ในบ้านเรานิยมเลี้ยงกันมากเพราะเลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ได้เร็วตามธรรมชาติ

ปลาตะเพียนขาว (Puntius gonionotus) มีถิ่นกำเนิดอยู่ทั่วไปในแถบประเทศอินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และศรีลังกา พบได้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) เป็นปลามีถิ่นกำเนิดในประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ไทย ปากีสถาน  อินเดีย  ปลาสลิด นิยมทำเป็นปลาตากแห้งทาน มีรสชาติที่คนไทยชอบรับประทาน

ปลาสวาย (Pangasius sutchi) มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอินเดีย และพม่า มักพบอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง บึง เป็นปลาที่เลี้ยงง่าย มีความทนทานสูง

ปลาเฉา (Ctenopharyngodon idellus) มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศจีน นำเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทย  ในสมัย รัชกาลที่ 6

อาหารปลากินพืชและการให้อาหาร

 1. อาหารปลาธรรมชาติ คือ อาหารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในบ่อปลา ได้แก่
 • แพลงค์ตอน หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในน้ำ เคลื่อนที่ไปมาโดยอาศัยกระแสลมและน้ำ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ แพลงค์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์
 • พืชน้ำ ได้แก่ สาหร่าย , จอก , แหน, ผักบุ้ง, ไข่น้ำ ฯลฯ
 • สัตว์จำพวกกุ้ง ปู ได้แก่ ตัวอ่อนของกุ้งหรือปู , ไรน้ำ
 • สัตว์จำพวกตัวอ่อนของแมลง ได้แก่ ตัวอ่อนแมลงปอ, ตัวอ่อนของแมลงน้ำต่างๆ
 1. อาหารสมทบ คือ อาหารสำเร็จรูปตามท้องตลาดทั่วไปมีหลายยี่ห้อ

การให้อาหารปลากินพืช

 • ให้อาหารวันละ 2 -3 ครั้ง โดยบริเวณที่ให้อาหารและเวลาที่ให้ควรจะเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน
 • ปริมาณอาหารที่ให้ไม่ควรให้มากเกินไปจนเหลือ เพราะจะทำให้น้ำเน่าเสียง่าย

โรคและการป้องกันรักษา

สาเหตุโน้มนำทำให้เกิดโรค คือ คุณภาพน้ำ และบ่อ, อาหาร , ความหนาแน่นของปลาและตัวเชื้อโรค

โรคที่สำคัญ

1.โรคจากพยาธิภายนอก    เช่น โรคจุดขาว , เห็บระฆัง , ปลิงใส

อาการที่พบ           ครีบและหนวดเปื่อย พบจุดเลือกออกกระจายทั่วไป , พบจุด ขาวๆ กระจายทั่วตัว

การรักษา               เกลือแกง , ฟอร์มาลิน , ดิพเทอร์เร็กซ์, ด่างทับทิม

2.โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น แอโรโมนาส ไฮโดรฟิลล่า , วิบริโอ , ชูโดโมแนส

อาการที่พบ           เหงือกเน่า,ปลาตกเลือด มีจุดเลือดออกมีแผล

การรักษา               ใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มออกซี่เตตร้าซัยคลีน, ออกโซลินิคแอซิค

การป้องกัน

 1. มีการจัดการที่ดีทั้งในเรื่องการดูแลบ่อและการให้อาหาร
 2. มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำเป็นครั้งคราว
 3. ให้การเอาใจใส่ ถ้าพบมีความผิดปกติ รีบหาสาเหตุแล้วแก้ไข

หลักการที่จะทำให้การเลี้ยงปลาประสบความสำเร็จ

 1. เตรียมบ่อดี
 2. ปลาพันธุ์ดี สุขภาพแข็งแรง
 3. ไม่เลี้ยงปลาหนาแน่นเกินไป
 4. อาหารคุณภาพดี และการให้อาหารเหมาะสมและเพียงพอ
 5. มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำสม่ำเสมอ

มีการสุ่มตัวอย่างปลาขึ้นมาตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ