การเตรียมลูกปลานิล ก่อนลงกระชัง

การเตรียมลูกปลานิล

การเตรียมลูกปลานิล ควรพิจารณาถึงคุณภาพของลูกปลา โดยหาซื้อจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ เลี้ยงแล้วปลาโตดี ขนาดสม่ำเสมอ ไม่แตกไซส์ ก่อนการขนส่งลูกปลา จะต้องเตรียมปลาให้แข็งแรง โดยให้กินวิตามินซีผสมอาหารปลานิล ประมาณ 1 อาทิตย์ก่อนลงกระชัง งดให้อาหารลูกปลา 1-2 วัน ก่อนลงกระชัง เพื่อลดการเกิดของเสียในการขนส่ง รวมทั้งทำให้อัตราการตายของปลาหลังปล่อยลดลง

การขนส่งลูกปลานิล

  • สามารถขนส่งลูกปลาโดยบรรจุในถุงพลาสติกแล้วอัดออกซิเจนเข้าไปหรือหากขนส่งในภาชนะแบบเปิด เช่น ถังพลาสติกขนาดใหญ่ ที่ให้อากาศหรือออกซิเจนตลอดเวลาในการขนส่ง
  • ควรขนส่งช่วงเวลาที่อากาศไม่ร้อน ซึ่งทำให้อัตราการตายของปลาหลังปล่อยต่ำลงหรือเสียหายน้อย
  • การลดอุณหภูมิของน้ำระหว่างขนส่ง จะให้ให้ปลามีการเคลื่อนที่น้อยลง ลดความเครียดซึ่งก็ทำได้โดยการเติมน้ำแข็งลงไป จนได้อุณหภูมิ 24 องศาเซลเซียส
  • ในระหว่างการขนส่งอาจมีการใส่เกลือลงไป 0.1-0.5% (เกลือ 1-5 กิโลกรัมต่อน้ำ 1,000 ลิตร) เพื่อลดความเครียดของปลา รวมทั้งช่วยรักษาสมดุลของเกลือแร่ในตัวปลา

การปล่อยปลานิลลงเลี้ยงในกระชัง

  • ขนาดปลานิลที่ปล่อยโดยทั่วไปคือ 30-50 กรัม (20-30 ตัว/กิโลกรัม) อัตราการปล่อยโดยประมาณ 60-100 ตัว/ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการไหลของกระแสน้ำ ปริมาณและคุณภาพของน้ำ ฤดูกาล ขนาดกระชัง ระยะเวลาในการเลี้ยง ขนาดปลาที่จับ สายพันธุ์ และความชำนาญของเกษตรกรผู้เลี้ยง

ตัวอย่าง

ถ้าต้องการปล่อยปลาในอัตรา 80 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร ลงในกระชังขนาด 3×3 เมตร ลึก 1.5 เมตร ซึ่งทำจากโครงเหล็ก โดยกระชังลอยเหนือน้ำ 30 เซนติเมตร จะต้องปล่อยปลาจำนวนกี่ตัวในกระชังดังกล่าว

วิธีทำ

  1. หาปริมาณน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงปลา

ปริมาตรน้ำ      = ความกว้าง x ความยาว x ความลึก

= 3 x 3 x (1.5-0.3)

=3 x 3 x 1.2

= 10.8 ลูกบาศก์เมตร

  1. คำนวณหาจำนวนปลาที่ปล่อย

อัตราการปล่อยปลา 80 ตัวต่อลูกบาศก์เมตร หมายถึง

ปริมาณน้ำ 1 ลูกบาศก์เมตร ปล่อยปลาจำนวน 80 ตัว

ดังนั้น ปริมาตรน้ำ 10.8 ลูกบาศก์เมตร จะต้องปล่อยปลา = 80 x 10.8 = 864 ตัว

สรุปจะต้องปล่อยลูกปลาจำนวน 864 ตัวต่อกระชัง

  • วันที่ปล่อยลูกปลา ไม่ต้องให้อาหาร โดยเริ่มให้อาหารในวันถัดไป
  • ช่วงอาทิตย์แรกของการปล่อย ให้ผสมยาปฏิชีวนะกับอาหารให้ปลากินเป็นเวลา 7 วัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อน

ระยะเวลาในการเลี้ยงปลานิล ในกระชัง

  • ปลาขนาด 30-50 กรัม ใช้เวลาเลี้ยง 3.5-4 เดือน จะได้ปลาขนาด 0.7 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของอาหารปลานิล สายพันธุ์ การจัดการ คุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม